Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Rhifau Ffon Pwysig

Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr
17 Stryd Fawr
Llangefni
LL77 7LT
(01248) 751229
Galw Iechyd Cymru 0845 46 47
Ysbyty Gwynedd, Bangor (01248) 384384
Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi (01407) 766000
Swyddfa’r Heddlu, Caergybi (01407) 762323
Canolfan Cyngor Ar Bopeth, Caergybi (01407) 762882
Y Samariaid (Bangor) (01248) 354646
Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni (01248) 750057
Canolfan Cyffuriau Gymunedol (Neuadd y Dref) (01407) 760652
Local Services, Let
Local Services, Let