Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Oriau r Feddygfa

Oriau’r Feddygfa

Victoria Llun - Gwener 8.30yb – 6.30yh
(Ffon ar agor o 8.00yb)  
Bodedern Llun - Gwener 9.00yb – 1.00yh
  Llun/Mercher/Gwener 3.40yh – 6.00yh
Y Fali Llun a Gwener 1.00yh – 4.30yh
  Mawrth 1.00yh – 4.00yh
  Dydd Iau
2.00yh – 6.00yh

Oriau Ymgynghori

Caergybi
Meddygfa’r Bore Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00yb – 11.30yb
Meddygfa’r Hwyr Llun/Mawrth/Mercher/Gwener 2.00yh – 6.00yh
Clinigau
Dydd Mawrth Imiwneiddio Plant 1.30yh – 3.00yh
Bodedern
Meddygfa’r Bore Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00yb – 11.20yb
Meddygfa’r Hwyr Llun/Mercher/Gwener 3.50yh – 5.50yh
Y Fali
Meddygfa Llun a Gwener 1.30yh – 3.30yh
Meddygfa Mawrth 1.30yh – 3.00yh
Clinigau
Yr Ail a’r Pedwerydd dydd Iau o bob mis Imiwneiddio Plant 9.30yb – 11.00yb

Pan fydd y Feddygfa ar Gau

Mewn argyfwng ffoniwch Caergybi 762713. Bydd eich galwad yn cael ei hateb neu byddwch yn derbyn neges gan y gwasanaeth y tu allan i oriau. Rhowch eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn.

Mae’r cyfnod tu allan i oriau yn golygu rhwng 6.30yh a 8.00yb yn ystod yr wythnos, a thrwy’r dydd a’r nos ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus. Mae’r gwasanaeth tu allan i oriau ar gyfer cleifion sydd angen gweld Meddyg, ar frys, yn ystod y cyfnod tu allan i oriau, ac sy’n methu disgwyl tan bydd y feddygfa ar agor nesaf. Pan fyddwch yn ffonio’r rhif Tu Allan i Oriau, bydd eich galwad yn cael ei hateb gan un o dderbynyddion Tu Allan i Oriau, yn Galw Iechyd Cymru a fydd yn penderfynu pa fath o alwad yw eich galwad chi – Argyfwng – Brys – Llai o Frys.

Byddant yn eich cynghori neu’n cysylltu â’r Meddyg a fydd ar ddyletswydd. Efallai y gofynnir i chi fynd i’r ganolfan Tu Allan i Oriau yn Ysbyty Penrhos Stanley yng Nghaergybi ar ddydd Sadwrn ac ar foreau Gwyl y Banc, neu i Feddygon Menai ym Mangor ar adegau eraill.

Local Services, Let
Local Services, Let