Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Cyfleusterau ar gyfer Pobl Anabl

Mae rampiau a drysau llydan ym mhob un o’n meddygfeydd er mwyn hwyluso mynediad i gleifion anabl. Mae toiledau addas ar gyfer cleifion anabl ym mhob un o’n meddygfeydd.

Parcio Ceir

Mae’r maes parcio ar gyfer cleifion yng nghefn adeilad Meddygfa Victoria. Maes parcio bychan yw hwn, ac ni ddylid gadael ceir yno ac eithrio pan fyddwch yn mynd i’r feddygfa. Mae rhai o’r lleoedd parcio wedi’u cadw ar gyfer y Meddygon. A fyddech mor garedig â pheidio â chreu rhwystr yn y fynedfa gan fod cerbydau brys yn ei defnyddio.

Local Services, Let
Local Services, Let