Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Newid Cyfeiriad Rhif Ffon

Ar brydiau mae’r practis wedi cael trafferth cysylltu â chleifion mewn perthynas â materion iechyd oherwydd bod y cyfeiriad neu’r rhif ffôn sydd yn ein cofnodion yn hen a heb ei ddiweddaru. A fyddech mor garedig â rhoi gwybod i ni cyn gynted ag y bo modd am unrhyw newid yn y manylion hyn.

Local Services, Let
Local Services, Let