Show Side Menu

Newid Cyfeiriad Rhif Ffon

Ar brydiau mae’r practis wedi cael trafferth cysylltu â chleifion mewn perthynas â materion iechyd oherwydd bod y cyfeiriad neu’r rhif ffôn sydd yn ein cofnodion yn hen a heb ei ddiweddaru. A fyddech mor garedig â rhoi gwybod i ni cyn gynted ag y bo modd am unrhyw newid yn y manylion hyn.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Victoria Surgery - Victoria Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1UD
  • Telephone 01407 762713
Bodedern Surgery - BrĂ³r Ysgol, Bodedern, Anglesey, LL65 3UR
  • Telephone 01407 740242
Valley Surgery - London Road, Valley, Anglesey , LL65 3DP
  • Telephone 01407 740706
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top