Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Cyfrinachedd

Bydd eich cofnodion meddygol yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol. Ni fydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo heb eich caniatâd chi oni fydd hynny o fewn terfynau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, trwy fframwaith cyfreithiol, neu os bydd yn fater o ddiddordeb cyhoeddus. Gellir rhannu rhywfaint o ddata cleifion yn ddienw i ddibenion iechyd cyhoeddus ac awdit, ymchwil, dysgu a hyfforddiant. Mae’n arferiad ac yn ofyniad cyfreithiol fod pob aelod o’r staff yn diogelu cyfrinachedd cofnodion cleifion.

Local Services, Let
Local Services, Let