Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Ymweliadau Cartref pan fydd y feddygfa ar agor

Os ydych angen ymweliad cartref heb fod yn achos brys, a fyddech cystal â chysylltu â ni cyn 10.00yb gan y bydd hyn yn osgoi oedi diangen.

Ar gyfer pob ymweliad yn Ynys Gybi ffoniwch (01407) 762713
Ar gyfer pob ymweliad yn Ynys Môn ffoniwch (01407) 740242

Mae y meddygon yn gwneud ymweliadau cartref ar ol Meddygfa y bore, os ydi'r alwad yn un ar frys, dywedwch wrth y staff.

Cofiwch

  • Rhowch gyfarwyddiadau clir ynglyˆn â sut i gyrraedd eich tyˆ, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell.
  • Nodwch pa mor ddifrifol yw’r broblem.
  • Eglurwch i’r derbynnydd beth yw natur y broblem
  • Mae’r ymweliadau cartref ar gyfer y bobl sy’n methu mynd i’r feddygfa am resymau meddygol.
Local Services, Let
Local Services, Let