Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Presgripsiwn

  • Ni fyddwn yn derbyn cais am bresgripsiwn dros y ffôn.
  • I’r rhai sy’n derbyn meddyginiaeth yn reolaidd, defnyddiwch y slip pwrpasol.
  • Ailbresgripsiwn - BYDD ANGEN GADAEL DAU DDIWNRNOD GWAITH CYN CASGLU.
  • Mae bob fferyllfa’n gweithredu system casglu hwylus iawn ar gyfer amlbresgripsiynau - gofynnwch i’ch Fferyllydd.
  • Os ydych eisiau eitem sydd ddim ar eich rhestr adnewyddu dylech weld y Meddyg.

I’r cleifion sydd yn byw mewn ardal wledig, ac yn defnyddio Meddygfa Bodedern neu Y Fali rydym yn cynnig gwasanaeth presgreibio cyfyngedig o’r meddyginiaeth cyffredin. Gellir archebu meddyginiaeth drwy ddefnyddio eich presgripsiwn rheolaidd/neu drwy lythyr (ond dim drwy alwad ffon) o fewn oriau agor y feddygfa.

Fodd bynnag, mewn argyfwng gwnawn ein gorau i’ch helpu os oes angen.

“Oriau Tu Allan” cysylltwch a NHS Direct am fanylion eich Fferyllfa agosaf (0845 8501362).

Local Services, Let
Local Services, Let