Show Side Menu

Presgripsiwn

  • Ni fyddwn yn derbyn cais am bresgripsiwn dros y ffôn.
  • I’r rhai sy’n derbyn meddyginiaeth yn reolaidd, defnyddiwch y slip pwrpasol.
  • Ailbresgripsiwn - BYDD ANGEN GADAEL DAU DDIWNRNOD GWAITH CYN CASGLU.
  • Mae bob fferyllfa’n gweithredu system casglu hwylus iawn ar gyfer amlbresgripsiynau - gofynnwch i’ch Fferyllydd.
  • Os ydych eisiau eitem sydd ddim ar eich rhestr adnewyddu dylech weld y Meddyg.

I’r cleifion sydd yn byw mewn ardal wledig, ac yn defnyddio Meddygfa Bodedern neu Y Fali rydym yn cynnig gwasanaeth presgreibio cyfyngedig o’r meddyginiaeth cyffredin. Gellir archebu meddyginiaeth drwy ddefnyddio eich presgripsiwn rheolaidd/neu drwy lythyr (ond dim drwy alwad ffon) o fewn oriau agor y feddygfa.

Fodd bynnag, mewn argyfwng gwnawn ein gorau i’ch helpu os oes angen.

“Oriau Tu Allan” cysylltwch a NHS Direct am fanylion eich Fferyllfa agosaf (0845 8501362).

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Victoria Surgery - Victoria Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1UD
  • Telephone 01407 762713
Bodedern Surgery - BrĂ³r Ysgol, Bodedern, Anglesey, LL65 3UR
  • Telephone 01407 740242
Valley Surgery - London Road, Valley, Anglesey , LL65 3DP
  • Telephone 01407 740706
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top