Show Side Menu

Cyngor dros y Ffon pan fydd y feddygfa ar agor

Cofiwch egluro i’r derbynnydd os mai dim ond cyngor gan y Meddyg neu’r Nyrs rydych ei eisiau.
Os bydd y meddyg wrth ei waith, efallai y gofynnir i chi ffonio’n ôl pan fydd y meddyg yn llai prysur.
Hefyd mae Galw Iechyd Cymru yn rhoi cyngor 24 awr y dydd, a gallwch gysylltu â nhw ar 0845 46 47.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Victoria Surgery - Victoria Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1UD
  • Telephone 01407 762713
Bodedern Surgery - Brór Ysgol, Bodedern, Anglesey, LL65 3UR
  • Telephone 01407 740242
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top