Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Cyngor dros y Ffon pan fydd y feddygfa ar agor

Cofiwch egluro i’r derbynnydd os mai dim ond cyngor gan y Meddyg neu’r Nyrs rydych ei eisiau.
Os bydd y meddyg wrth ei waith, efallai y gofynnir i chi ffonio’n ôl pan fydd y meddyg yn llai prysur.

Hefyd mae Galw Iechyd Cymru yn rhoi cyngor 24 awr y dydd, a gallwch gysylltu â nhw ar 0845 46 47.

Local Services, Let
Local Services, Let