Back to News

Macmillan Telephone Buddies / Ffrindiau Ffôn Macmillan Posted on 10 Jun 2020

If you need to talk about your cancer, we’re here to listen. With a weekly call from one of our Telephone Buddies, you don’t have to face cancer alone.

How a Telephone Buddy helps
Going through cancer can be an isolating experience at any time, and especially when social distancing. Our free Telephone Buddy service is here for you. We’ll match you with someone who understands what you’re going through, and they’ll give you a weekly call. Your volunteer buddy will be a listening ear, ready to talk about how you’re feeling and your support needs during this difficult time. They can also let you know about our other services, and all the ways Macmillan can help, so you don’t have to face cancer alone.

This has offered me company and emotional support that wasn’t available to me previously.
A Telephone Buddies service user – May 2020

How it works
1.Sign up online or by phone to register your interest
2. We’ll get in touch to find out what support you need
3. We’ll find a Telephone Buddy who suits your needs
4.You’ll get a weekly call from your Telephone Buddy

Typically your volunteer will offer up to 12 weeks of support, but this can be adjusted to suit your needs.

Find out more and sign up at macmillan.org.uk/telephonebuddies Or call our Support Line on 0808 808 00 00 (7 days a week, 8am-8pm)
Os ydych chi angen siarad am eich canser, rydym ni yma i wrando. Gyda galwad wythnosol gan un o’n Ffrindiau Ffôn, does dim rhaid i chi wynebu canser ar eich pen eich hun.

Sut mae Ffrind Ffôn yn helpu
Gall dioddef o ganser fod yn brofiad ynysig ar unrhyw adeg, ac yn enwedig wrth gadw pellter cymdeithasol. Mae ein gwasanaeth Ffrindiau Ffôn rhad ac am ddim yma i chi. Byddwn yn eich paru â rhywun sy’n deall beth rydych chi’n ei wynebu, a byddan nhw’n rhoi galwad wythnosol i chi. Bydd eich ffrind gwirfoddol yn glust i wrando, yn barod i siarad am sut rydych chi’n teimlo a’ch anghenion cymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gallant hefyd roi gwybod i chi am ein gwasanaethau eraill, a’r holl ffyrdd y gall Macmillan helpu, felly nid oes rhaid i chi wynebu canser ar eich pen eich hun.

Mae hyn wedi cynnig cwmni a chefnogaeth emosiynol i mi nad oedd ar gael i mi o’r blaen.
Defnyddiwr gwasanaeth Ffrindiau Ffôn Macmillan – Mai 2020

Sut mae’n gweithio
1. Cofrestrwch ar-lein neu dros y ffôn i ddangos eich diddordeb
2.Byddwn yn cysylltu â chi i gael gwybod pa gymorth sydd ei angen arnoch
3. Byddwn yn dod o hyd i Ffrind Ffôn sy’n addas i’ch anghenion
4.Byddwch yn cael galwad wythnosol gan eich Ffrind Ffôn

Fel arfer, bydd eich gwirfoddolwr yn cynnig hyd at 12 wythnos o gymorth, ond gellir ei addasu i weddu i’ch anghenion.

Dysgwch rhagor a chofrestrwch ar macmillan.org.uk/telephonebuddies neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 0808 808 00 00 (7 diwrnod yr wythnos, 8am-8pm)

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!