Back to News

DVSC Open Doors Friday 31st July / Drysau Agored Dydd Wener 31ain Gorffennaf Posted on 31 Jul 2020

Open Doors Online!

Join us for a Dementia Friends Awareness Session this Friday 31st July, 1pm-3pm as we continue to take our Friday Open Doors sessions online! 

Develop skills and meet new people, Open Doors is a long standing DVSC weekly social group, from a natter with a cuppa to card making, every week is different! 

This week we are bringing you a Dementia Friends Awareness Session.

This is completely free and you will learn about dementia and assisting people with dementia.

The session will be held via Zoom and anyone and everyone is welcome, you can sign up via our Eventbrite here, where you will then receive the Zoom link.

 


Drysau Agored Ar-lein!

Ymunwch â ni am Sesiwn Ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia ddydd Gwener yma 31 Gorffennaf, 1 pm-3pm wrth i ni barhau i gymryd ein sesiynau Drysau Agored Dydd Gwener ar-lein!

Datblygu sgiliau a chwrdd â phobl newydd, mae Drysau Agored yn grŵp cymdeithasol wythnosol CGGSDd hirsefydlog, o frodor gyda phaned i wneud cardiau, mae pob wythnos yn wahanol!

Yr wythnos hon rydym yn dod â Sesiwn Ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia i chi.

Mae hyn yn hollol rhad ac am ddim a byddwch yn dysgu am ddementia a chynorthwyo pobl â dementia.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal trwy Zoom ac mae croeso i unrhyw un a phawb, gallwch gofrestru trwy ein Eventbrite yma, lle byddwch wedyn yn derbyn y ddolen Zoom.

 

Local Services, Let
Local Services, Let