Back to News

Llyfryn Gwybodaeth Newydd Posted or Updated on 19 Dec 2023

Heddiw mae Medrwn Môn yn lansio Llyfryn Gwybodaeth newydd.  Mae’r llyfryn yn rhestru’r gwasanaethau cyfredol sydd ar gael i gefnogi trigolion Ynys Môn. Mae manylion dros 30 o wahanol wasanaethau yn y llyfryn – a’r nod ydy tynnu sylw trigolion Ynys Môn at fudiadau a gwasanaethau sydd ar gael a allai roi hwb i’w hiechyd a’u lles.

Mae'r Llyfryn Gwybodaeth ar gael ar wefan Medrwn Môn yma: https://bit.ly/2Gk0osb [EXTERNAL PDF LINK]


Today, Medrwn Môn is launching a new Information Booklet – that gives an up-to-date list of services that are available to support the residents of Anglesey. The booklet lists details of more than 30 different services – and the aim is to ensure that the residents of Anglesey are aware of organisations and services that can support their health and well-being.

The Information Booklet is attached, and is also available on the Medrwn Môn website here: https://bit.ly/2Gk0osb [EXTERNAL PDF LINK]

Local Services
Your Service
Here
Motability
Macmillan
Cancer Support